Czasopismo Studenckiego Koła Naukowego UP

Redaktor Naczelny

  • dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP