Czasopismo Studenckiego Koła Naukowego UP

Rada Naukowa

  • prof. zw. dr hab. Aniela Korzon- Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
  • prof. dr Annette Leonhardt- University of Munich, Niemcy
  • Prof. zw. dr hab. Amadeusz Krause- Uniwersytet Gdański
  • prof. dr Victor Lechta- Universitet Trnawski, Słowacja