Czasopismo Studenckiego Koła Naukowego UP

Kolegium Recenzentów

 • dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM
  -Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
  – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • dr hab. Anna Jakoniuk-Diallo, prof. UAM
  -Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UKW
  -Uniwersytet im. K.Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS
  – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie